+31 6-53 94 11 26

Onderwijs

Burgerschap

Bij de oudere jongeren (16-18 jaar) kristalliseert de identiteit zich uit en gaan ze de bijbehorende opvattingen, normen en waarden uitdragen. Jongeren van deze leeftijd leren meer abstract te denken en raken ze meer geïnteresseerd in de wereld om hen heen.

Ook hebben de meeste jongeren het zeer druk in deze levensfase. Ze zijn volop bezig met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, ook doordeweeks naar school, hebben in de avonduren en het weekend een bijbaantje, onderhouden een hobby, gaan regelmatig uit.  Deze jongeren kunnen meer verantwoordelijkheid dragen en meer zelfstandig te werk gaan.

Precies die leeftijd die wij zoeken als het gaat om ze doelbewuster veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. Dat doen we door op zoek te gaan naar hun overtuigingen en ze te laten ervaren wat die afleiding voor een effect heeft.

We hebben de burgerschap carousel bedacht waarin alle elementen voorbij komen over afleiding, wel of geen gordel dragen en snelheid, wat doet dat nou precies?  We hebben een eigen locatie in Haren waar we de studenten ontvangen en ze ca 1,5 uur bezig houden. dat doen we. We hebben doe workshops en interactie is juist waar we op zoek naar zijn.